Hot Job

[1222] Game Artist (UX/UI)

Games, UI-UX

Salary: $800 - $1500
Type: Full-time

Ha Noi (Thanh Xuan Dist.)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Đọc và phân tích Game Design Document, nghiên cứu Ref;
 • Lên phương án art style của UI của game theo chủ đề;
 • Tạo các thành phần cơ bản để cấu thành một bộ UI
 • Dựa trên các thành phần cơ bản của UI sắp xếp layout UX theo ý đồ của game design để tạo ra các tính năng;
 • Tính toán Tính năng UX cùng với game design.

Requirements

 • Yêu cầu 3+ năm kinh nghiệm làm việc về UI/UX design bao gồm kinh nghiệm phát triển game thực tế đã phát hành đến tay người chơi.
  (Điểm cộng nếu đã làm các thể loại game RPG style semi-real )
 • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git
 • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật như Mỹ thuật công nghiệp, sư phạm mỹ thuật, mỹ thuật việt nam, kiến trúc.
 • Có kiến thức cơ bản tốt ( màu sắc, hình khối, ánh sáng, bố cục, trang trí, cách điệu.)
 • Khả năng thích nghi nhanh chóng,linh hoạt style theo style chung của team, hoặc thay đổi cho phù hợp với định hướng style của từng dự án.
 • CV, portfolio.

Salary

$800 - $1500

Location

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!