About me


Tui  là nông dân, chuyên đi "cày" jobs JobSeeker.vn  Thích uống nước lọc!!! ^.^