Hot Job

[Hanoi] QC Tester

QC, Tester, Manual,...

Salary: VND 18 triệu - 22 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm. 
 • Xây dựng kịch bản kiểm thử
 • Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi
 • Viết báo cáo kiểm thử
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo.

Requirements

 • 2+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí Kiểm thử phần mềm/dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm kiểm thử web/app hoặc kinh nghiệm kiểm thử database 
 • Sử dụng thành thạo: Postman, Jmeter, Oracal Database
 • Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm 
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc
 • Tiếng Anh:  Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (đủ để làm việc).

Salary

VND 18 triệu - 22 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!