Hot Job

[Hanoi] Project Manager

PM, IT, Bank, Waterfall và Agile,....

Salary: VND 40 triệu - 48 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

Thiết lập và triển khai các dự án giải pháp phần mềm được giao gồm :

 • Khởi động và thiết lập dự án :  Định nghĩa các thông tin khởi tạo dự án gồm Mục Tiêu của dự án, các yêu cầu thực hiện dự án, Nhóm thực Hiện Dự Án & Vai trò các thành viên, Kế hoạch tổng hợp và Truyền thông trong dự án; Thiết lập danh mục các công việc cần thực hiện trong dự án ; Xác định các thông tin chi tiết để lên kế hoạch quản trị dự án.
 • Lập kế hoạch & thiết kế dự án : Lập kế hoạch triển khai, xác định tiêu chí, mục tiêu và kết quả dự án;Lập dự toán chi tiết;Phối hợp với đối tác và các bộ phận liên quan, khách hàng để thống nhất kế hoạch triển khai và phạm vi công việc.;Lên kế hoạch và điều phối nhân viên hoàn thành dự án trong khoảng thời gian và phạm vi ngân sách cho phép.; Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên dự án
 • Quản lý tổng hợp các dự án mình phụ trách từ kế hoạch, kiểm soát, quy trình, công việc, phạm vi, thời gian/tiến độ, chi phí, chất lượng, nhân lực, thông tin/giao tiếp, rủi ro, hồ sơ, các bên liên quan
 • Triển khai & Giám sát dư án : Tiến hành triển khai và kiểm soát tiến độ thực hiện, áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiện đại.
 • Đóng dự án: Thực hiện đánh giá kết quả dự án theo các tiêu chí của dự án; Thực hiện nghiệm thu dự án với các bên liên quan.; Thực hiện các thủ tục đóng dự án
 • Báo cáo tổng kết dự án
 • Sắp xếp, điều phối, hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Khối, cấp quản lý trực tiếp

Requirements

 • 03+ năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng hoặc kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh thuộc CNTT.
 • Đã điều phối thực hiện thành công ít nhất 2 - 3 dự án trọng điểm của ngân hàng với vị trí PM/ Đã điều phối thực hiện thành công ít nhất 1-2 dự án trọng điểm của ngân hàng với vị trí PM.
 • Hiểu biết cơ bản nghiệp vụ ngân hàng và lĩnh vực CNTT
 • Kiến thức về các framework quản lý dự án và các mô hình Waterfall và Agile
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc;triển khai, xác định tiêu chí, mục tiêu và kết quả dự án.
 • Kỹ năng đàm phán, lập dự toán chi tiết, phối hợp được đối tác và các bộ phận liên quan thông nhất kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng trình bày thuyết trình.
 • Nghe nói đọc viết được tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu liên quan đến CNTT
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên về quản lý dự án (jira, Microsoft Project).

Salary

VND 40 triệu - 48 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!