Hot Job

[Hanoi] Java Developer (T24 )

Java, core banking T24, SQL, MySQL, Oracle

Salary: VND 30 triệu - 40 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Phát triển các sản phẩm trên Core Banking T24 theo sự phân công của lãnh đạo KCN.
 • Phát triển Interface phục vụ cho các ứng dụng dịch vụ bên ngoài tương tác T24.
 • Phối hợp các bên liên quan fix lỗi phát sinh hệ thống Core banking T24 trong quá trình vận hành.
 • Làm việc với chuyên gia & bộ phận hỗ trợ của đối tác, để xử lý các vấn đề phát sinh trên hệ thống Corebanking T24.

Requirements

 • 1.5+ năm kinh nghiệm về lập trình trên hệ thống corebanking.
 • 3+ năm kinh nghiệm về lập trình java hoặc các ngôn ngữ khác.
 • Kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL, MySQL, Oracle...
 • Tiếng anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.


 • Am hiểu, nắm vững quy trình phát triển phần mềm.
 • Có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu & thuật toán.
 • Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống core banking T24, phát triển các sản phấm trên các phân hệ LD, AA, LIMIT, ACCOUNT...
 • Nắm được kiến thức cơ bản về các bút toán kế toán trong core banking T24.
 • Phát triển & thiết kế ENQ và Version, viết routine tương ứng với các sự kiện trên Version, ENQ.
 • Viết các job multi thread hoặc single thread xử lý các task liên quan trên Core, nắm rõ cơ chế hoạt động của job list.


 • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng.
 • Đã từng lập trình ít nhất một ngôn ngữ Jbase, Java...
 • Khả năng giao tiếp, trao đổi vấn đề với nghiệp vụ với BA
 • Trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
 • Có tư duy phản biện, phát triển và tối ưu các sản phẩm trên hệ thống core banking.

Salary

VND 30 triệu - 40 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!