Hot Job

[Hanoi] IOS Developer

iOS, Swift, Xcode,...

Salary: VND 35 - 40 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Thực hiện phát triển BAU
  • Tham gia dự án cải tiến IBMB backend 

Requirements

  • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng iOS Native sử dụng ngôn ngữ Swift
  • Sử dụng tốt Xcode và các công cụ phát triển, quản lý source code
  • Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML
  • Có kinh nghiệm sử dụng CocoaPods, SPM
  • Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics

Salary

VND 35 - 40 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!