Hot Job

[Hanoi] Data Engineer

Data, Python/Scala/Spark/PySpark

Salary: VND 35 - 40 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Xây dựng và thiết kế các mô hình kiến trúc hạ tầng lưu trữ, biến đổi dữ liệu trong phạm vi toàn ngân hàng
 • Thực hiện & lưu lại tài liệu các thiết kế, cách biến đổi dữ liệu vào kho tài liệu chung, chia sẻ với các bên liên quan
 • Vận hành, xử lý các luồng dữ liệu đảm bảo không xảy ra lỗi, ảnh hưởng đến khách hàng & các hệ thống liên quan
 • Phối hợp với nhóm phân tích dữ liệu & người dùng cuối để thiết kế các data model phục vụ báo cáo & phân tích dữ liệu
 • Phối hợp với nhóm Quản trị dữ liệu để Thực hiện kiểm soát các luồng dữ liệu, chất lượng, định dạng dữ liệu đảm bảo tính phù hợp với các mục đích sử dụng dữ liệu trong ngân hàng
 • Tối ưu hạ tầng lưu trữ, biến đổi dữ liệu để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho ngân hàng
 • Cập nhật các công nghệ, kiến thức mới về kỹ thuật dữ liệu để nâng cao năng lực về dữ liệu & cạnh tranh của ngân hàng
 • Tham gia hỗ trợ các dự án CNTT với vai trò là thành viên dự án
 • Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Requirements

 • Triển khai kiến trúc Data Lake, Data warehouse
 • Hiểu & thiết kế các data model data warehouse theo chuẩn Star-schema, Snow-flake, Data Vault
 • Có kinh nghiệm với các công cụ ETL như Informatica, AWS Glue, IBM Data Stage, Oracle ODI, Azure Data Factory, dbt...
 • Khả năng viết & tối ưu các câu lệnh SQL phức tạp
 • Lập trình một/một vài trong các ngôn ngữ Python/Scala/Spark/PySpark
 • Có kinh nghiệm với các nền tảng, công nghệ như Hadoop/Object Storage/Kafka/CDC/Spark/Flink
 • Kiến thức về các công cụ báo cáo, trực quan hóa dữ liệu như PowerBI, Tableau
 • Năng lực tư duy tốt
 • Kỹ năng xử lý các vấn đề
 • Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Salary

VND 35 - 40 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!