Hot Job

[Hanoi] Andoid Developer

Android, Java/Kotlin, Adroid Studio,...

Salary: VND 35 - 40 triệu
Type: Full-time

Ha Noi (Hanoi)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Thực hiện phát triển BAU.
  • Tham gia dự án cải tiến IBMB backend

Requirements

  • Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java/Kotlin
  • Sử dụng tốt Adroid Studio và các công cụ phát triển, quản lý source code
  • Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện của Google và các third party libraries khác
  • Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML, Navigation Component
  • Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics
  • Có kinh nghiệm làm việc với Kotlin Jetpack Compose, coroutines kotlin,  Clean architecture

Salary

VND 35 - 40 triệu

Location

Ha Noi
Hanoi

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!