Hot Job

[1216] NodeJs Back End Developer

NodeJs, Back end, javascript,....

Salary: $1500 - $2100
Type: Full-time

Da Nang (Hai Chau Dist.)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Phụ trách về làm back-end.
 • Thiết kế・phát triển tính năng mới cho service nội bộ
 • Thiết kế・phát triển sản phẩm mới
 • Bảo trì・vận hành service nội bộ
 • Phát triển・bảo trì・vận hành dự án mới của khách hàng

 

 • Ngôn ngữ dev:Node.js, ( biết PHP, Java thì càng tốt)
 • Framework: Express, Koa, Laravel
 • Cơ sở hạ tầng:AWS
 • Tool khác: Git, Github, Slack, Asana, GoogleDrive, Box
 • Môi trường dev:Mac, Windows

Requirements

 • 3+ năm kinh nghiệm dev trên Node.js (back end)
 • Ưu tiên:
  – Có kinh nghiệm PHP, Python, Java… thì càng tốt
  – Có kinh nghiệm dev React, Vue,… trên front-end
  – Có kinh nghiệm bảo trì Linux, RDBMS,…
  – Có kinh nghiệm cấu trúc・vận hành trên môi trường AWS
  – Có kinh nghiệm dev Product liên quan đến EC

Salary

$1500 - $2100

Location

Da Nang
Hai Chau Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!