Hot Job

[1191] VFX Artist

VFX, Game, Artist,...

Salary: $900 - $1500
Type: Full-time

Ha Noi (Thanh Xuan Dist.)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

 • Thiết kế VFX trong game 

Requirements

 • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git 
 • Đọc Document của Game Design và có thể đưa ra những đóng góp, chỉnh sửa hợp lý mang lại giá trị cho sản phẩm.
 • Đóng góp đưa ra những yêu cầu xây dựng hệ thống giúp phát triển dự án thuận lợi hơn.
 • Làm việc với các team chức năng: Game Design, Art, Dev, Anim...để đưa ra sản phẩm chất lượng nhất.
 • Có kiến thức về 2D: (Shape, color, value....).
 • Có khả năng làm texture trong VFX.
 • Có kiến thức về UV và biết sử dụng 1 trong những phần mềm 3d như Maya, Blender, 3DSMax để hỗ trợ công việc VFX khi cần.
 • Có kiến thức về shader.
 • Thích chơi game Action RPG.
 • Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Salary

$900 - $1500

Location

Ha Noi
Thanh Xuan Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!