Hot Job

[1165] Junior Game Developer

C#, Games, Unity

Salary: $600 - $900 ++
Type: Full-time

Ho Chi Minh (Dist. 4)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Phát triển các mobile games chất lượng cao trên Unity, phục vụ hàng chục triệu người dùng toàn cầu.
  • Phát triển các tool hỗ trợ cho game designer và artist trong quá trình sáng tạo nội dung cho game.
  • Tối ưu hiệu suất và dung lượng cho game.
  • Tham gia đóng góp ý tưởng thiết kế cho sản phẩm.

Requirements

  • Phát triển các mobile games
  • 1+ năm kinh nghiệm Unity
  • Nắm vững các nguyên tắc lập trình OOP
  • Tư duy lập trình tốt, vững thuật toán, design patterns.
  • Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu
  • Có kiến thức tốt về computer graphics, physics, network programming là lợi thế.

Salary

$600 - $900 ++

Location

Ho Chi Minh
Dist. 4

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!