Hot Job

[1136] 3D Character Artist

3D Character Artist

Salary: $1000 - $1500
Type: Full-time

Ha Noi (Dong Da Dist.)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

Dựng 3D cho character, monster và weapon cho Action RPG game.

  • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git, Zbrush, Blender, Maya, Substance, 3dcoat, Photoshop
  • Đọc và phân tích trên bản concept design
  • Lên phương án model cùng với concept artist để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để rig, animation.vfx
  • Sculpt, Retopo, Texture.

Requirements

  • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật và Kiến Trúc.
  • Đã có kiến thức cơ bản ( màu sắc , hình khối, ánh sáng, bố cục .)
  • Đã tham gia vào quá trình phát triển game mobile, pc hay console.
  • 2+ năm kinh nghiệm
  • Hiểu biết về các rendering model thường dùng cho game : PBR, Stylized

Salary

$1000 - $1500

Location

Ha Noi
Dong Da Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!