[1100] 2D UI Artist

Artist, 2D, UI, ...

Salary: $700 - $1000
Type: Full-time

Ha Noi (Dong Da Dist.)

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!

↩ Back

Description

  • Sử dụng các phần mềm chung của team: Unity, Git
  • Đọc và phân tích Game Design Document, nghiên cứu Ref.
  • Lên phương án art style của UI của game theo chủ đề. Tạo các thành phần cơ bản để cấu thành một bộ UI
  • Dựa trên các thành phần cơ bản của UI sắp xêp layout UX theo ý đồ của game design để tạo ra các màn chơi
  • Tính toán Tính năng UX cùng với game design.

Requirements

  • Theo học các trường chuyên ngành Mỹ thuật và Kiến Trúc. Đã có kiến thức cơ bản ( màu sắc , hình khối, ánh sáng, bố cục .)
  • Đã có kinh nghiệm thực hành, phát triển các dự án cá nhân, theo nhóm.
  • Đối với cá nhân cần có tinh thần trách nhiệm với công việc, Tỏa ra năng lượng tích cực . Luôn hướng tới phong cách làm việc chuyên nghiệp.
  • Khả năng thích nghi nhanh chóng,linh hoạt style theo style chung của team, hoặc thay đổi cho phù hợp với định hướng style của từng dự án.
  • Đối với teamwork cần hòa đồng.

Salary

$700 - $1000

Location

Ha Noi
Dong Da Dist.

Employment Type

Full-time

How to apply

Please send your CV to duong.le@jobseeker.vn
Or using Apply button below
Thank you!