TOKYO Không Phải Thủ đô Nhật Bổn ?!? Nhật Bổn Không Có Thủ đô !?!

Có thể chúng ta chưa biết !?!

12 July 2022


Thấy tin tức gần đây đưa tin đồng YÊN của Nhật Bổn đang rớt giá, tình hình an ninh chính trị tùm lum nên tui cũng bon chen đi lục lọi.
Đi kiếm bác Wikipedia để hỏi thông tin về đất nước mặt trời mọc và vô cái tình biết được:
---TOKYO không phải thủ đô Nhật Bổn ?!? ---
---Nhật Bổn không có thủ đô---


Theo truyền thống Nhật Bản, nơi Thiên Hoàng ở thì được coi là Thủ Đô.

  • Năm 794 đến năm 1868, Thiên Hoàng ở Tokyo. Sau 1868, trụ sở chính của Nhật và nơi Thiên Hoàng ở cũng là Tokyo. Nên Tokyo được coi là thủ đô của Nhật.
  • Năm 1941, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã công bố "quy định về việc Tokyo là thủ đô.
  • Năm 1950, chính phủ Nhật Bản đã từng đưa ra quyết định đặt thủ đô tại Tokyo.
  • Nhưng sau đó, vài năm 1956, Nhật lại bãi bỏ việc Tokyo là Thủ đô của đất nước mặt trời mọc.

Vì vậy, cho nên đến nay, Nhật Bổn vẫn không có thủ đô chính thức và Tokyo cũng hổng có phải là thủ đô luôn.

#cothechungtachuabiet