Danh Sách Các Group Tuyển Dụng Trên Facebook

JobSeeker.vn

12 July 2022

Xin chào mọi người,

Mình tổng hợp danh sách các Group facebook đăng tin tuyển dụng lĩnh vực IT và các lĩnh vực khác:


1) QC/QA Tester IT Jobs Vietnam

Link: https://www.facebook.com/groups/386180585360045/ 

2) Freelance/Remote IT Jobs Vietnam

Link:   https://www.facebook.com/groups/809495282778182/        

3) IT Jobs for Senior/Leader/PM/IM/CTO

Link: https://www.facebook.com/groups/847625282271813/ 

4) IT Jobs for Fresher/Junior

Link: https://www.facebook.com/groups/1028872487242741/ 

5) Jobless IT Club (Vietnam)

Link: https://www.facebook.com/groups/CongDongITThatNghiep/ 

6) IT Jobs (Vietnam)

Link: https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/ 

7) Mobile Developers - Lập trình viên mobile

Link: https://www.facebook.com/groups/1058923747483624/ 

8) IT Job Xanh

Link: https://www.facebook.com/groups/ITJobXanh/ 

9) Intership/Fresher 

Link: https://www.facebook.com/groups/internship.fresher.jobs.VN/ 

10) C#, C, C++ ,.NET Developer Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/dotNETDeveloper.Vietnam/ 

11) Big Data, Data Engineer, Python Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/Bigdata.DataEngineer.PythonDeveloper.Vietnam/ 

12) IT System, IT Support, IT helpdesk, DevOps, SysOps Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/DevOps.ITsystem.ITsupport.Vietnam/ 

13) Frontend Developer Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/FrontendDeveloper.Vietnam/ 

14) Backend Developer Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/Backend.Developer.Vietnam/ 

15) Game Developer, Unity Developer Vietnam 

Link: https://www.facebook.com/groups/GameDeveloper.UnityDeveloper.Vietnam/


Khi tham gia đăng tin tuyển dụng, mọi người nhớ đọc kỹ nội quy của mỗi Group trước khi đăng nha.

Cám ơn mọi người!