Cách Bật Tính Năng Trả Lời Email Tự động (Auto Reply) Trên Gmail Khi Nghỉ Phép.

Có thể chúng ta chưa biết !?!

15 July 2022

Nếu như chúng ta nghỉ phép và muốn thông báo về việc "Out of Office" của mình khi có ai đó gởi email đến trong thời gian này thì chúng ta hãy bật tính năng trả lời email tự động trên Gmail.

Có nghĩa là, khi bật tính năng này lên, nếu có ai dó gởi email cho chúng ta, Gmail sẽ tự động trả lời (Auto reply) lại dựa trên nội dung chúng ta đã soạn sẵn.


Phía dưới là các bước thực hiện bật tính năng trả lời email tự động (Auto reply) trên máy tính.


Bước 1: Trên giao diện Gmail trên máy tính, ở gốc trên, bên phải màn hình, chúng ta chọn Settings (cài đặt) (biểu tượng hình bánh răng).

 

Bước 2:Tiếp theo chọn mục See All Settings (Xem tất cả tùy chọn cài đặt).

 
Bước 3: Ở trang Setting, chúng ta chọn tab General (Chung).
 

Bước 4: Tiếp theo, kéo xuống phía dưới gần cuối trang, tới phần Vacation responder (Thư trả lời tự động), chúng ta chọn mục Vacation responder on (Bật tự động trả lời thư).
 
Bước 5: Sau đó chúng ta chọn thời gian bắt đầu và kết thúc thời gian nghỉ (thời gian Out of Office). 


Bước 6: Nhập tiêu đề và nội dung của email sẽ reply (Ví dụ như trong hình). 


Bước 7: Bước này, NẾU muốn chỉ reply đến những người có trong danh bạ thì "Stick" vô mục: Only send a response to people in my Contacts (Chỉ gởi thư đến những người có trong danh bạ của tôi).

Bước 8: Cuối cùng, sau khi kiểm tra mọi thứ (như thời gian, nội dung email sẽ reply...) đều Ok rồi thì chúng ta chọn nút "Save Changes" (Lưu thay đổi) để hoàn tất.

 

Bước 9:

Sau khi bật tính năng trả lời email tự động, chúng ta sẽ thấy cái dòng màu vàng xuất hiện ở trên cùng của hộp thư đến.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, trở lại với công việc, để tắt tính năng trả lời email tự động này, chúng ta chọn End now (Kết thúc ngay) và trở lại như bình thường.
Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ!

5 Thùy
#cothechungtachuabiet